تکنولوژی جدید تزریق انسولین

1,132

محققین ژاپنی یک سیستم جدید برای تزریق انسولین به بیماران دیابتی طراحی کرده اند

pixel