روحانی: نهاد مالی اروپا گام مهمی برای حفظ برجام است

103
منبع: ۱۳۹۷٫۷٫۱۱، president.ir
pixel