یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

121

ورود جهان به دوران خودرو های الکتریکی، نیمی از خودروهای فروخته شده در نروژ در سال 2018 الکتریکی بودند.

֍֍֍عمو بیگ XD֍֍֍

BoHBiG
120 436.1 هزار بازدید کل

مصی پاتر Mosi Potter

mosipotter
124 188.3 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ o_o ♛ZEDONE❤

ZEDONE
200 700.7 هزار بازدید کل