ناگفته های بشیر حسینی از محدودیت ویژه عصر جدید

1,892
توضیحات بشیر حسینی درمورد برنامه استعداد یابی ایرانی که محدودیت های فراوان داشت
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel