آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - مزایای اجباری حقوق دستمزد

1,615
هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد مزایای وجود دارد که بعضاً اجباری و بعضاً اختیاری می باشد در این خصوص در این کلیپ توضیح داده می شود
pixel