حالی درون پرده بسی فتنه می رود - محمدرضا شجریان :: ساز و آواز سه گاه

1,526
آوای فاخته ✔️
آوای فاخته ✔️ 25.1 هزاردنبال‌ کننده

غزل از حافظ | سنتور: فرامرز پایور | دستگاه: سه گاه | حالی درون پرده بسی فتنه می رود/ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند/ پیراهنی که آید از او بوی یوسفم/ ترسم برادران غیورش قبا کنند/ گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار/ صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند/ بگذر به کوی میکده تا زمره حضور/ اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

آوای فاخته ✔️
آوای فاخته ✔️ 25.1 هزار دنبال کننده
u_4793667

u_4793667

6 ماه پیش
ایناچیه باکی مدرسه قهرمانانه من بزار