با این گروه های خطرناک ازدواج نکنید

235
سایت جامع داناکده 219 دنبال‌ کننده

افرادی که ازدواج با آن ها اشتباه است. اگر قصد ازدواج دارید با این گروه ها نباید ازدواج کنید و گرنه پشیمان می شوید

pixel