با این گروه های خطرناک ازدواج نکنید

244
سایت جامع داناکده 276 دنبال‌ کننده

افرادی که ازدواج با آن ها اشتباه است. اگر قصد ازدواج دارید با این گروه ها نباید ازدواج کنید و گرنه پشیمان می شوید

pixel