همنشینی با بزرگان و انسان های موفق بزرگترین راز موفقیت صاحبان کسب و کار

246

همنشینی با بزرگان و انسان های موفق بزرگترین راز موفقیت صاحبان کسب و کار: کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز... در این فیلم دکتر مازیار میر بزرگترین راز موفقیت صاحبان کسب و کار را همنشینی و مجالست با بزرگان میداند.... جالب است به جمله ای از جیم ران بزرگ اشاره کنیم: شما میانگین 5 نفری هستید که گرد شما جمع شده اند... یعنی شما میانگین اطرافیانان هستید... اگر با موفق ها بپلکید خودتان حتما موفق خواهید شد....

filimo
ایکس لارج
%72
داستان این فیلم درباره ی سه جوان امروزی است که از زندان آزاد شده اند. حال بعد از رهایی، در مسیر تحقق رویاهایشان با اتفاقاتی مواجه می شوند.
pixel