واتر پیک (واتر جت) جایگزین نخ دندان | دکتر لیلا عطایی

306

به نظر شما آیا واترپیک یا واترجت جایگزین مناسبی برای نخ دندان هستند؟ www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده