ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Intelligent Pattern Recognition (IPR)

22
ismvip_webinar 6 دنبال‌ کننده
22 بازدید
اشتراک گذاری
Iranian Society of Machine Vision and Image Processing in Collaboration with University of Tehran, College of Farabi, Faculty of Engineering: ️ "The First Iranian Webinar on Machine Vision and Image Processing" By: Professor Patrick Wang Professor, College of Computer and Information Science Northern University, Boston, USA Topic: Intelligent Pattern Recognition (IPR) and Applications to Imaging and e-Forensics Thursday, 25 Feb. 2021 10:30 AM , Boston time
ismvip_webinar 6 دنبال کننده
pixel