نحوه صحیح چسب زدن بینی

3,609

دراین ویدئو دکتر ابراهیمی نحوه صحیح چسب زدن بینی بعد از جراحی را توضیح می دهند.www.drebrahimient.com