قهرمانی پری بوس - دور 7 از هفته 19 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

60
اسب پری بوس با چابکسواری نادر صالح پور و مالکیت وحید صحنه توانست در دور 7 هفته 19 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های آرتا و ماه سروین به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel