آموزش تلفظ انگلیسی فونوتیک dʒ

111
  برای آموزش زبان انگلیسی فونوتیک نامجو بی بی سی می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید.
pixel