آموزش ساخت کاردستی سه بعدی حسنا

1,930

کاردستی دختر محجبه ای به نام حسنا که می تونید از سایت شادیهای مذهبی بخرید. این فیلم نحوه ساختنش هست.