بیان طرح رویش

448

مصاحبه دکتر علی عبدالعالی و اقای حمید رضا اسفندیاری برای توضیح طرح رویش در برنامه 16000 شبکه دو