داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

چک لیست تغییرات رفتاری Dementia Behavior Checklist

142
فرسایش مغز فقط بیماری فراموشی و شناخت نیست. در سیر پیشرفت بیماری، بیمار و مراقبت کننده او با چالش بزرگ تغییرات رفتار بیمار از جمله بیقراری، پرخاشگری، افسردگی، توهم، و غیره روبرو خواهند شد. چک لیست تغییرات رفتاری دردآشنا، بر مداوای مراقبت محور و برآوردن نیازهای محیطی و مراقبتی بیمار و نه بر مداوای دارو محور، تمرکز دارد. استفاده از آن را در مراجعه به تالار گفتگوی دردآشنا و ملاقات با پزشک توصیه می کنیم تا بر کیفیت مراقبت و زندگی بیمار و خانواده او بیافزاییم.
pixel