حساسیت دندانی | کلینیک کریستال

45
حساسیت دندانی زمانی اتفاق میفته که مینای دندان نازک شده یا ترک هایی بر روی اون شکل گرفته باشه و یا در اثر تحلیل لثه، ریشه دندان در مجاورت بزاق قرار بگیره. مسواک زدن با روش نامناسب و مسواک سخت، دندان قروچه (بروکسیم)، مصرف زیاد نوشیدنی های اسیدی و گازدار،...خوردن غذاهای سرد وگرم بلافاصله پشت سرهم و ترک برداشتن دندان ها، و بیماری های لثه، حساسیت دندانی رو تحریک می کنند.
pixel