اجرای صحیح حرکت کرانچ بر روی میز با شیب منفی

1,914

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/decline-crunch

فیتنس پرو
فیتنس پرو 355 دنبال کننده