نقش بازی درمانی در ارتباط با کودکان

251

بازی درمانی و ارتباط آن با کودکان و اختلالات مختلف آنها . خیلی از خانواده ها هستند که میگن ما همه جوره با بچه هامون رفتار کردیم ، تنبیه کردیم ، تشویق کردیم ولی نتیجه نداده و خیلی موقع ها رفتارش بدتر شده نمیدونیم دیگه چی کار باید بکنیم . خانم دکتر مونا فلسفی در این باره بیشتر با ما صحبت خواهند کرد .