احیاگر حوزه - قسمت دوم

226

این مجموعه مستند چند قسمتی قصد دارد تا گوشه ای از زندگی علمی و فعالیتهای حوزوی حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره) را برای آگاهی آیندگان به تصویر بکشاند.

pixel