سكانس برتر برنامه خندوانه

724
724 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

+ سه اصطلاح بانکی نام ببرید _ ربا، چک، برگشت ⭕️ سیستم بانک در ایران طوری عمل کرده است که اکثر افراد، بانک را با ربا میشناسند! __ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا @reba_ir