گزارش سالروز ورود آزادگان از رادیو سراسری (خبرنگار: ستوده)

194
سالروز ورود آزادگان به میهن نخستین گروه از آزادگان سرافراز کشور ۲۶ مرداد ۶۹ از مرز خسروی کرمانشاه قدم به خاک پاک میهن گذاشتند گزارش مهدی ستوده
زنده
پخش زنده ی مراسم قرائت خطبه ی غدیر
pixel