ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نصب ورق پلی کربنات (ایجاد سایبان)

1,321
ورق های پلی کربنات تولیدی کارا پلیمر کاوه در این ویدیو با هم میبینیم نصب ورق های پلی کربنات چگونه انجام می شوند. همچنین از پروفیل اتصال H و پروفیل لبه ای U (از جنس پلی کربنات) تولیدی کارا پلیمر کاوه هم در نصب استفاده شده است.
pixel