آموزش طراحی و محاسبات تاسیسات برقی ساختمان (محاسبه مقطع سیم ها و کابل ها)

768

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/tme1230 بدون شک یکی از مهمترین بخش های محاسبات تاسیسات برقی ساختمان، مبحث محاسبات مقطع سیم ها و کابل ها است. همانطور که اطلاع دارید کلیه سیم ها و کابل ها قابلیت عبور جریان را تا حد معینی دارند که این مقدار بستگی به نوع سیم و کابل، مقطع آن، نحوه اجرای آن و همچنین حداکثر دمای محیط دارد. درصورتی که از سیم یا کابل مقداری بیش از این جریان حداکثر عبور کند به دلیل افزایش دما در طول زمان عایقبندی آن دچار اشکال شده و به علت شکننده شدن عایقبندی احتمال اتصالی و آتش سوزی بالا خواهد

مهندس برتر
مهندس برتر 179 دنبال کننده