شرحی بر شرایط عمومی پیمان ۲

36

نکات مهم و پر کاربردی در شرایط عمومی پیمان وجود دارد که دانستن آن برای هر مهندسی لازم است این جزئیات در هیچ کتاب و جزوه ای گفته نمیشود و شما باید سالها در پروژه تجربه و وقت بگذارید تا این موارد رو ببینید و یاد بگیرید سعی ما بر این هست که شما راه رفته رو دوباره طی نکنید و زمان ارزشمندتون رو صرف موفقیت و شادکامی برای پیشرفت کنید

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel