چله: سعید حدادیان از آغوش رحمت مردم عراق در اربعین می‌گوید

525

سعید حدادیان مداح اهل بیت از آغوش رحمتو مهربانی مردم عراق در مراسم راهپیمای اربعین می‌گوید