بخشی از کلاس آموزش سیسکو - دوره Cisco CCNA

572

این فیلم گوشه ای از یکصد و هفتاد و پنجمین دوره کلاس Cisco CCNA می باشد که در شرکت کاریارارقام برگزار گردیده است. در این بخش به مبحث CDP پرداخته شده و با مثالهایی ما را با این فرمان مهم آشنا می سازد. برای ادامه آموزش و مشاوره دوره به شرکت کاریار ارقام مراجعه نمایید: 021۸۸۶۱۲۹۷۹ - (cdigit.com). کانال تلگرام:https://telegram.me/cdigit