تونل برفی شهرستان ازنا

336

یکی از آثار طبیعی شهرستان ازنا می باشد،تونلی به طول۸۰۰ متر و ارتفاع تقریبی ۳متر،که از انباشته شدن برف در طول سالیان در یکی از دره های اشترانکوه ایجاد شده است.

۲ ماه پیش
Hamedprn
Hamedprn 15 دنبال کننده