حضور مدیرعامل محترم هلدینگ پافکو و مشاور محترم در پخش زنده شبکه چهار

351

دعوت از مدیرعامل محترم هلدینگ پافکو جناب آقای دکتر علی اکبر رسولی و مشاور محترم هلدینگ پافکو جناب آقای دکتر علیرضا علیمردانی در پخش زنده برنامه طلوع - مورخ 23 دی ماه 98

پافکو 11 دنبال کننده
pixel