برخورد با پارک خودروهای سنگین در معابر شهری

17
17 بازدید
اشتراک گذاری
یکی از مطالبات مردمی از سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری، مزاحمت و مشکلات ناشی از پارک خودروهای سنگین در معابر شهری است که گشت های نظارت و بازرسی سازمان بصورت مستمر با متخلفین برخورد می کنند.
pixel