شهدای محراب - شهیدان آیت الله مدنی و دستغیب /بخش اول

828

شهدای محراب - شهیدان آیت الله مدنی و دستغیب /بخش اول// حضرات آیات دستغیب و مدنی قربانی کینه شدند. از آن ها به عنوان شهدای محراب یاد می‌شود. شهدایی که جرمشان روشنگری مردم بود. www.bonyana.ir

مجله بنیانا
مجله بنیانا 326 دنبال کننده