Paging

243
PBXact، سیستم تلفنی تجاری سنگوما می باشد که مبتنی بر FreePBX بوده و با ماژول های کاربردی خود، تمام نیازهای سازمان ها و شرکت ها را در یک سیستم تلفنی برطرف ساخته است. آکادمی ساعیان ارتباط با هدف انتقال دانش در این زمینه، مجموعه ویدئوهای آموزش گام به گام را با علاقمندان عزیز به اشتراک می گذارد. | http://www.senatelecom.com
pixel