جابجا شدن پروتز بعد از عمل پروتز سینه

3,886
جابجا شدن پروتز ناشی از بافت ضعیف و درخواست برای پروتز بزرگ و یا آزاد کردن بافت بیش از حد می باشد. این مشکل با جراحی دوباره حل خواهد شد.
pixel