برای تولید محصول فقط توان خرید یک کیلو آرد را داشتم!

776

اعظم صاحب الزمانی مدیر آموزشگاه طهورا در شهرستان کاشمر از استان خراسان رضوی لینک مستقیم دسترسی در سایت نویدصبح http://navidesobh.ir/?p=30278