بخشهایی از دادگاه امیرانتظام؛ گفتگوی چالشی قاضی و متهم!

399

عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت، به جرم جاسوسی برای آمریکا محاکمه شد و نزدیک 17 سال در زندان به سر برد و سرانجام سال 97 از دنیا رفت. آنچه می بینید بخشی از جریان دادگاه او به ریاست مرحوم محمد محمدی گیلانی است که گفتگوی چالشی امیرانتظام با قاضی پیگیری می شود: khaterenegari.com

خاطره نگاری 207 دنبال کننده
pixel