درمان با غذا و اصلاح سبک زندگی مهترین عامل در درمان بیماری در طب سنتی

181

در طب سنتی بیش از 80 درصد بیماریها با اصلاح سبک زندگی و اصلاح غذای فرد درمان می شود . لطفا در اولین مرحله به سراغ داروهای گیاهی نروید . تا زمانی که سبک زندگی و غذای ما اصلاح نشده حتی بهترین داروی گیاهی هم اثر گذار نیست و یا اثر موقت دارد.