اجرای صحیح حرکت ساعد ایستاده با هالتر از پشت

331

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/standing-palms-up-barbell-behind-the-back-wrist-curl

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده