سوسن پرور: دوستانم را به منزلم راه نمیدم چون ممکن است ذات اصلیشان توسط حیوانات

525
اعتقادات عجیب خانم بازیگر سوسن پرور: دوستانم را به منزلم دعوت نمیکنم چون ممکن است ذات اصلیشان توسط حیوانات خانگی ام شناسایی شود!
دیدیش؟ 4 هزار دنبال کننده
pixel