فوائد مکتب عرفانی ذن در هنرهای رزمی

539

در این ویدیو استاد موللی کاربردها و فوائد مکتب عرفانی ذن در هنرهای رزمی را شرح می دهد