رقص بومی و باستانی لری بختیاری از لرهای خوزستان

28,606

رقص بومی و باستانی لری بختیاری از لرهای خوزستان شهرستان ایذه.

filimo
هیولا - قسمت 19
%86
کارگردان: مهران مدیری مدت زمان: 45 دقیقه
هیولا - قسمت 19