دیرین دیرین - پیرگشتگی

43,332
توهین و هتاکی بی وقفه ی وی به پیرهن قهوه ای به مدت دو ساعت!
زنده
پخش زنده اختتامیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel