سختی آب آشامیدنی

757
757 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ب سخت آبی است که محتوی مواد معدنی بالا از جمله کلسیم و منیزیم و کاتیون های فلزی نظیر آلومینیوم, روی , منگنزو در برخی مواقع دیگر ترکیبات محلول مثل کربنات ها و سولفات ها می باشد.. که تمامی این پارامتر های در آزمایشگاه آب آبرام ادازه گیری می شود. abram-lab.ir

pixel