( Frostpunk) ابر بازی مشهور و معروف

83
فراستپانک بازگو کننده تلاش یک حاکم برای زنده نگه داشتن مردم خود در برابر کولاک و سرمایی است که به زودی فرا می رسد و هر جنبنده ای را از بین می برد. تنها دلخوشی مردم گرمای منبع حرارتی است که در مرکز شهر قرار گرفته و روشن بودن آن امید زنده ماندن برابر کولاک را در دلشان زنده نگه می دارد. تصمیماتی که پیش روی شما قرار می گیرند کاملا مثبت یا منفی نیستند. در واقع این شمایید که می بایست تعادل را میان انتخاب های خود برقرار کنید تا مانع از بروز انقلاب یا مرگ مردمانتان شوید.
1 سال پیش
# Game
Shadow Game 62 دنبال کننده
pixel