داغترین‌ها: #اربعین

مقایسه اندازه ها در جهان

147
انیمیشنی ۳ دقیقه ای از مقایسه اندازه ها در جهان هستی انیمیشنی ۳ دقیقه ای از جهان هستی که اندازه های مختلف سیارات،ستاره ها و منظومه های جهان هستی را باهم مقایسه کرده وآشکارا کوچکی ما وبزرگی جهان را نشان می دهد.
pixel