اسفراین، میزبان جشنواره ملی عشایر

269
عشایر 15 استان کشور در کنار ارگ تاریخی بلقیس اسفراین در استان خراسان شمالی سیاه چادرهایشان را برپا کرده اند و فرهنگ شان را برای آشنایی علاقمندان عرضه مي کنند.
pixel