هفتمین سمینار علمی دانش از شبکه مستند سیما .

280
هفتمین سمینار علمی دانش آموزی " دانش "در اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید و گزارش آن در تاریخ 24 آذر 97 از شبکه "مستند " سیما پخش گردید
pixel