کاهش قیمت خودرو در بازار

395
شبکه خبر- 14 شهریور 98- 08:00| سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران گفت: شاهد کاهش 40درصدی قیمت خودرو در بازار هستیم. موتمنی گفت: قیمت خودرو تولید داخل و خودروهای وارداتی با کاهش قیمت مواجه شده است. موتمنی افزود: ثبات بازار ارز، ورود نهادهای نظارتی به بازار خودرو و عرضه بیشتر در فروکش کردن قیمت خودرو موثر بوده است.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel