دستور ویژه رییس قوه قضاییه برای دشت مغان

39
شرکت عظیم کشت و صنعت مغان با 270میلیون متر مربع اراضی مرغوب کشاورزی در سال 1397 متری 6.500 تومان قیمت گذاری و در جریان مزایده ای پرحاشیه به مالک شرکت شیرین عسل به قیمت متری 6.800 تومان واگذار شد. خریدار تنها 100 میلیارد تومان نقدا بابت این واگذاری پرداخت کرد و پرداخت باقیمانده قیمت به صورت اقساطی است. حالا و با توجه به اعتراضات کارگران، اهالی منطقه و رسانه ها و نهادهای نظارتی، رییس قوه قضاییه در حاشیه سفر خود به استان اردبیل دستورات ویژه ای برای رسیدگی به واگذاری کشت و صنعت دشت مغان صادر کرده است. این کلیپ گزیده ای از مستند «متری شش و نیم» است که راجع به واگذاری کشت و صنعت مغان و حواشی آن ساخته شده و از تلویزیون پخش شده است.
وکلاپرس 20 دنبال کننده
pixel