کتابخانه های در C قسمت اول

2
در زبان های برنامه نویسی ای مانند ++C یا جاوا فایل هایی به نام کتابخانه وجود دارند که با در اختیار قرار دادن یکسری توابع و دستورات باعث می شوند ما با کیفیت و سرعت بیشتری برنامه نویسی کنیم.ما در این ویدیو شما را با آنها آشنا می کنیم و در ویدیو بعدی به طور پیشرفته مبحث را پیش میبریم.
***CafeCode*** 3 دنبال کننده
pixel