اثر استفاده از کلاه ایمنی

329
329 بازدید
اشتراک گذاری
متاسفانه به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی (بیشتر به دلیل عدم وجود دانش کافی) بر اساس آمار پزشکی قانونی سالانه کشور حدود 350 نفر بر اثر برخورد اجسام سخت جان خود را در محیط کار از دست می دهند. تعداد قابل توجهی از این مرگ ها بر اثر سقوط و یا برخورد تجهیزات و یا اشیا بر سر می باشد. استفاده صحیح از کلاه ایمنی می تواند باعث جلوگیری از حوادث جرحی و فوتی دلخراش گردد. فاصله مرگ تا زندگی کمی تامل و اندیشه است. آرکا بهسازه آتین تهران پیشرو در زمینه ارائه خدمات مشاوره و اجرای پروتوکل های HSE. #ایمنی، #آرکا_بهسازه_آتین،
pixel